Kvarka, undvik att föra smittan vidare. 

Tyvärr inleds även detta år med nya kvarkautbrott och nu i både Sigtunakommun och i Vallentunakommun. Det är jätte viktigt att inte använda samma kläder, hjälm eller skor när ni besöker olika stall även i stall som inte är smittade. En tillsynes frisk häst kan bära smittan och föra den vidare. Tack för att ni hjälper till att stoppa smittspridningen och hålla våra hästar friska. Här kan ni läsa mer om Kvarka.