Fortbildning på Strömsholm

Har just krupit upp i sängen i Thottska Villan på Strömsholm efter en inspirerande dag med tränarfortbildning. Som licencierad tränare måste du varje år gå en fortbildning, vilket är bra, för att behålla din licens så nu är jag på Strömsholm under två dagar. Under ledning av Lussan och Elisabeth Lundholm har landets licencierade tränare samlats och vi pratar om tränarens roll samt följer tränande ekipage från 3-år till Grand Prix. 

Vi har även tagit upp sociala mediers inverkan i hästlivet och vilken effekt det kan få när ett kort taget ur ett sammanhang publiceras och feltolkas vilket tyvärr ibland händer. Visst är det bra att kort kan tas och lektioner kan filmas så eleven i efterhand kan se sin träning men vi rörde även vid ämnet kring hur fel det också kan bli när en träning enbart filmas i korta sekvenser och inte i sin helhet och hur tränare ibland hängs ut pågrund av att helheten inte visas. Det är något att tänka på innan man i all välmening lägger ut på sina sociala medier. Mer om allt det här i morgon för vi ska upp tidigt och nu behöver jag lite skönhetssömn. Sov gott!